Detekcija prisutnosti vozila i sistem navođenja slobodnog parking mesta – PGS


CirPark je jedan od najmoćnijih i najpouzdanijih sistema na tržištu. CirPark nudi lakše parkiranje vozila uz moćan alat za upravljanje parkingom u cilju optimizacije i mobilnosti unutar parkinga dajući korisnicima informacije koje su im potrebne da parkiraju svoje vozilo brzo i efikasno. Parking operateri imaju odličan alat za sticanje lojalnosti svojih klijenata, smanjenje zagađenja i optimizaciju iskorišćenja svojih objekata.

  • Optimizira zauzetost i rotaciju vozila unutar parkinga
  • Pouzdane informacije o zauzetosti parkinga u realnom vremenu
  • Izveštaji i statistike
  • Smanjenje stresa i veći komfor na parkingu
  • Lako lociranje slobodnog parking mesta
  • Lakše pronalaženje vozila
  • Poboljšava saobraćaj unutar parkinga

Kompanija CIRCONTROL razvila je CirPark Platformu “Parking Guidance System” u koju spadaju Navigacija slobodnog parking mesta (PGS), LED Park rasvetu i Punjači za električna vozila u jednu celinu.


TRILOGY je jedinstven 3 u 1 senzor za detekciju slobodnog parking mesta na tržištu, to proizilazi iz potrebe da se poveća efikasnost spajanjem više komponenti u jednom uređaju što pruža korisniku drugačije iskustvo.
Ovakvo kompletno rešenje podrazumeva detekciju slobodnog parking mesta, LED indikaciju u boji za navođenje korisnika parkinga, kao i LED osvetljenje parking mesta.

 
 

SOne senzor je razvijen koristeći najnoviju tehnologiju u infracrvenom polju. Senzori su razvijeni za detekciju vozila na parking mestu. Oni se instaliraju na kraju parking mesta, tako da nije potrebno više koristiti dva elementa na prostoru za parkiranje vozila, jedan za detekciju i jedan za indikaciju. SOne uređaji su opremljeni sa RGB indikatorom osvetljenja, uz mogućnost da se aktivira u jednom smeru ili u dva istovremeno, pod kontrolom softvera. Pored toga, ovi senzori uključuju izlaz za napajanje i komunikaciju.


SP3 parking senzori koriste ultrazvučnu tehnologiju za detektovanje vozila. Ultrazvučni senzori dizajnirani su da detektuju pokret vozila u parking prostoru. Ovi senzori se nalaze u centru parking prostora, te se pouzdano detektuje prisustvo vozila. Ovakvi senzori uključuju crveno-plavo LED svetlo, da ukažu na status zauzetosti parking mesta.


SM F 2 je odgovor na rastuću potrebu da se upravlja postojećim gradskim parkiralištima. Zatvoren parking je poboljšan godinama, a sada je vreme da se poboljša upravljanje otvorenim parkiralištem. Postoji sve veća potreba za upravljanjem specijalnim parking mestima, koja treba da se rezervišu i uz to da se prati njihov status, uključujući prostor za električna vozila, parking mesta za osobe sa invaliditetom, utovar/istovar i slično.


LED PARK rasvetu čine LED moduli podesive potrošnje od 4W, veoma jednostavne za ugradnju preko kablova i konektora sa elementom za pričvršćivanje na aluminijumske šine koje su ujedno i nosači parking senzora.
Svaki LED park modul sadrži štampanu ploču sa četiri pojedinačne 1W LED sijalice koncentrišući ukupno 4W snage. Sistem omogućava ugradnju 3 ili 4 LED PARK modula po jednom parking mestu, u zavisnosti od potrebe.

 
 

INFO PANELI su neizostavni deo jednog parkinga čija je svrha da ukažu korisnicima broj dostupnih mesta na parkingu. CIRCONTROL DX-RGB-P displeji ukazuju na slobodna mesta u četiri različita pravca koja mogu da se izmene u realnom vremenu, a mogu pokazivati više različitih simbola istovremeno i u različitim bojama u zavisnosti od namene i značenja. Ekrani poseduju simbol sa pozadinskim osvetljenjem, a cifre mogu biti u 8 različitih boja čime daju značenja pojedinim parking mestima npr. plava za hendikepirane, ljubičasta za porodice i sl.