Čuvari parkinga


Čuvari parkinga su vrlo jednostavno reešenje za problem koji se pojavljuje u nedostatku parking prostora ispred različitih institucija i objekata. Ukoliko imate rezervisan parking, i pored toga se dešava da vam isti bude zauzet, ovo je jednostavno rešenje. Nudimo širok spektar ručnih barijera za rezervaciju parkinga.
PILOMAT PARKY je funkcionalno praktičan proizvod, osigurava siguran pristup vašem parkirng mestu, pocinkovani izrađeni od čelika,sa anti-korozivnom zaštitom, zaobljenih oblika sa prefinjenim dizajnom i u skladu sa svim sigurnosnim propisima.

Zatvaranje PILOMAT PARKY sadrži sledeće tipove: Evropski cilindar sa različitim ključevima, Evropski cilindar sa istim ključevima, predispozicije za korišćenje zajedničkog katanca.