Kontrola pristupa posetilaca


Sistemi kontrole pristupa posetilaca uz klasičnu kontrolu pristupa takođe kao i parking sistemi donose  znatan prihod. Naime ti sistemi usko su vezani uz tzv. ‘ticketing sisteme’ odnosno i stemi za rezervaciju i prodaju karata, kako lokalnu tako i internet prodaju.

Najčešće takve sisteme možemo videti na mestima masovnog okupljanja kao što su velike dvorane, arene, sajmovi, stadioni na kojima se odvijaju sportske utakmice, koncerti i ostala razna događanja.

Glavni vidljivi deo sistema je kontrolna tačka koju čine elektromehanička okretna pešačka barijera (turniket) i čitač za procesuiranje karata. Sve kontrolne tačke međusobno su povezane u lokalnu računarsku mrežu i spojene na centralni server koji služi za administraciju sistema i prikupljanje podataka.Kontrolne tačke trebaju osigurati visoku propusnu moć kako bi se ulazak posetilaca mogao nesmetano odvijati a organizatori  imali kvalitetnu kontrolu i pravovremenu informaciju o broju posetilaca na objektu. Čitači mogu procesuirati karte sa barkodom za dnevne posetioce te beskontaktne kartice za sezonske posetioce. U čitače je moguće ugraditi i kameru koja snima sliku svakog od posetioca a operater i sigurnosno osoblje mogu uporediti dobjenu sliku sa slikom iz baze podataka personalizovanih korisnika. Na taj način se sprječava ulazak osoba koje su već od pre poznate po nasilnom ponašanju i vandalizmu.SPARK SYSTEMS uz činjenicu što projektuje, nudi, izvodi i održava sisteme pristupa posetilaca, trokrake barijere (turniketi), takođe vrši i integraciju sa ostalim sistemima tehničke zaštite od kojih svakako treba spomenuti sistem video nadzora i evidencije radnog vremena. Upravo je gore navedeni primer jedna od takvih integracija.