Video nadzor


Kontinuirani nadzor svakog modernog objekta ili postrojenja postao je neminovnost. Sa obzirom na veličinu mnogih objekata i velik broj instaliranih kamera, kontinuirani ljudski nadzor baš svih kamera više nije moguć, a arhiviranje zapisa je neophodno kako bi se omogućila i retroaktivna analiza.

SPARK SYSTEMS izgrađuje sisteme video nadzora na temelju razvijenih in-house inženjerskih rešenja te koristeći opremu partnera, redom renomiranih svetskih kompanija. Naravno, sisteme je moguće izgraditi i opremom prema zahtevima samog investitora:

Pružamo vam mogućnost da postignete najviši nivo bezbednosti u vašim objektima kroz pouzdana i u praksi proverena CCTV rešenja. U ponudi imamo kompletan portfolio iz oblasti video nadzora, koji se lako može integrisati sa drugim bezbednosnim sistemima, a nudimo i mogućnost unapređenja postojećih, analognih sistema za video nadzor na moderna rešenja bazirana na IP tehnologiji.

SPARK SYSTEMS je u mogućnosti osmisliti, projektovati, isporučiti, izvesti, pustiti u rad i održavati sve tipove sistema za video nadzor od najmanjih pa sve do najvećih, koristeći kamere bilo IP ili analogne tehnologije.

Ključ uspjeha i zadovoljstva korisnika predstavljaju inženjersko znanje i veliko iskustvo u instaliranju najzahtevnijih sistema video nadzora često koristeći:

  • * Naprednu, inteligentnu video analitiku
  • * Zahtevne tehnike snimanja
  • * Distribuciju signala na više mesta

 
  • ANALOGNI Video nadzor
  •  
    IP CCTV Video nadzor
  •  
    TURBO HD TVI Video nadzor

ANALOGNI

Kod analognih sistema, današnje kamere koriste digitalnu tehnologiju za formiranje i obradu slike, ali je konvertovanu u analogni format prenose prema monitorima i uređajima za snimanje. Primljeni analogni signal se digitalizuje i snima na hard disku. Radi pregleda i reprodukcije signal se najčešće pretvara u analogni. Analogne sisteme odlikuje međusobna i kompatibilnost sa televezijskim standardima. Zahvaljujući velikoj kompatibilnosti i niskoj ceni pojedinačne opreme, ovi sistemi video nadzora danas su još uvek zastupljeniji od digitalnih IP sistema.

SISTEMIKAMERE SA IR DIODAMA

PAN TILT ZOOM KAMERE

KUPOLNE KAMERE

KAMERE TIPA "TELO"

IP CCTV

IP kamera se može opisati kao kombinacija kamere i računara. Ona beleži i prenosi slike direktno preko IP mreže omogućujući pri tom ovlašćenim korisnicima da lokalno ili udaljeno vide, sačuvaju i upravljaju videom preko standardne infrastrukture IP bazirane mreže.

IP kamera ima sopstvenu IP adresu. Povezana je na mrežu i ima ugrađen web server, FTP server, FTP klijenta, e-mail klijenta, omogućava upravljanje alarmom, programabilnost i još mnogo toga. IP kamera ne mora biti povezana na PC jer funkcioniše nezavisno od njega, i može biti postavljena gde god postoji IP konekcija. IP kamera komunicira istovremeno sa nekoliko aplikacija da bi izvršila različite zadatke, kao što su kretanje ili slanje različitih tokova videa.

TURBO HD TVI

Ovo rešenje omogućava pouzdani prenos analognog HD video signala na velike udaljenosti putem koaksijalnog kabla. Zahtevni korisnici koji žele HD sistem video nadzora, sada jednostavno mogu da uživaju u željenom video nadzoru bez potrebe da pređu na IP video nadzor ili da zamene kablovsku instalaciju.

Najvažnije, Turbo HD Analogno Rešenje nasleđuje instalaciona sredstva konvencionalnih analognih rešenja, što je od velike važnosti sa stanovišta pogodnosti i lakoće upotrebe od strane korisnika.