Evidencija radnog vremena


Kompanije svih veličina koriste sisteme kontrole pristupa i evidencije radnog vremena kako bi prikupile informacije o količini vremena koju njihovi radnici provedu na poslu. Automatizovani sistemi pojednostavljuju procese i štede vreme te se nameću kao napredna alternativa mehaničkim sistemima i zapisivanju.

Evidencija radnog vremena

i kontrola troškova su najvažniji faktori uspešnog poslovanja. Pomoću softvera je sada moguće imati automatizovan pregled dolaska i odlaska vaših zaposlenih, obračun zarada i svu statistiku koju je moguće izvršiti.Sistemi za evidenciju radnog vremena služe da bi poslodavci i menadžeri imali kontrolu nad dolascima i odlascima zaposlenih, izlascima u toku radnog vremena, evidenciji prekovremenih sati itd, a sve u cilju uspostavljanja bolje radne discipline, poboljšanja efikasnosti poslovanja i automatizacije obračuna zarada zaposlenih.

Pritom ključ uspjeha leži u iskustvu i kvalitetnoj analizi potreba i zahteva svakog pojedinog korisnika.