Kontrola pristupa


Sigurnosni sistemi poslednjih godina dobijaju na značaju i ostvaruju široku i raznovrsnu upotrebu.

SPARK SYSTEMS odgovara zahtevima kompanija i pojedinaca za jednostavnim za korišćenje kao što su: kontrola pristupa pojedincima, protivprovalni sistemi i interfonski sistemi.

Sistemi za kontrolu pristupa imaju mogućnost umrežavanja čime omogućavaju kontrolu više objekata istovremeno.Kontrola pristupa obezbeđuje autorizovan pristup u kompletne objekte, važne prostorije unutar tih objekata, kao i odvajanje pojedinih segmenata poslovnih procesa,na osnovu otiska prsta, šifre, beskontaktne kartice ili kombinacijom ovih opcija.

Kroz integraciju sa sistemima za video nadzor, protivprovalnim i ostalim sistemima zaštite dobija se pouzdan sistem koji pruža punu kontrolu nad svim kretanjima u nadgledanom objektu.

Vršimo projektovanje sistema za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena svih veličina kao i integraciju sa drugim sistemima tehničke zaštite.


 
  • Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa
  •  
    Čitači kontrole pristupa
  •  
    Samostalni sistemi kontrole pristupa

Biometrijski čitači i terminali za kontrolu pristupa

Čitači kontrole pristupa

Samostalni sistemi kontrole pristupa